fredag 9 augusti 2013

Övning ger färdighet: daglig läsning vecka 4

- eftersom tron är ett sätt att leva på, som lär oss att älska det Gud älskar  

Läs gärna introduktionstexten till veckans läsning. Du hittar den till vänster i menyn. Du kan också följa länken till predikan som inleder veckans tema. Där finns också den dagliga läsningen nedladdningsbar. 


Steg i tro
  • Om du ännu inte är med i en gemenskapsgrupp så besluta dig för att vara med i en.
  • Be för de andra i din grupp.
  • Överväg din ekonomi. Är det balans mellan det du använder på saker som inte är nödvändiga och det du använder för att göra gott med? Att ge är en annan viktig praktik och ett av de teman som finns i Det generösa livet som etskridt har gett ut och som också finns upplagt som ett förlopp att följa på en egen blogg.
  • Fråga någon om han eller hon vill vara medvandrare med dig – kanske en från gruppen. Läs mer om detta på sidan Medvandrare på bloggen.


Måndag
Nej, du skall rikta blicken mot dina lärare och lyssna på dina vägvisare som säger: ”Här är vägen, följ den!” när ni vill vika av åt höger eller vänster.
Jesaja 30:20-21

Den gamle kyrkofadern Ireneus som levde ca år 130 till 200 säger att det sanna sökandet efter Gud börjar med apavia – väglöshet.

Det betyder att vi själva inte vet vart vägen går, men att Gud ger så att den kommer till oss när vi tar ett steg.

Be
Herre, låt mig idag ta ett steg
från det som binder mig till det som frigör
från det som hämmar till det som skapar
från det som är osant till det sanna
från det som förenklar till det som förädlar
från det som är dött till det som är levande

Ta ett steg
Berätta för en vän om ett dilemma som du står i och be om hennes/hans råd för vad du skall göra.


Tisdag
Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten - det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa - de liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet.
Psalm 1

Psalmen är en meditation över glädjen av att lyssna till Gud och leva nära honom.

Den rättfärdige är som ett träd planterat nära vatten, så att det alltid har tillgång till rent och klart vatten, så att det får näring, kraft och energi.

Varifrån hämtar du näring i ditt liv?

Vad är din källa till kraft och energi i vardagen?

Be
Jesus, hjälp mig till att vara lyhörd
och lyssna till andra
tills jag har förstått vad jag skall säga

Ta ett steg
Tillbringa kvällen tillsammans med människor som du håller av.


Onsdag
Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.
1 Korintierbrevet 12:24-27

Bibelordet beskriver församlingen som en plats där det inte finns missunnsamhet eller gräl, utan där man deltar i varandras smärta och gläder sig i varandras glädje.

Hur bidrar du till att den gemenskap du är en del av blir sådan?

Be
Jag önskar att jag var en ödmjuk vattenpuss
som himlen speglades i

Ta ett steg
Det som är lätt att förbise har också stor betydelse, säger Paulus. Erbjud dig att bidra med ett stycke arbete som endast få vill göra.


Torsdag
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."
”Då sade han till dem: ”När ni ber skall ni säga:
Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning.”
Lukasevangeliet 11:1-4

Lukas ger oss en liten annan utgåva av Vår Fader än den vi vanligtvis ber. Men det viktigaste här är lärjungarna som kommer till Jesus och säger: ”Lär oss att be!”

Det är inte alltid lätt att be. Det är faktiskt något vi behöver lära oss att göra – en färdighet – liksom vi lärt oss att cykla eller knyta skosnörena.

Det är ofta en utmaning att lära sig något nytt. Har du upplevt att det är svårt att be?

Vad behöver du lära dig om att be?

Be
Jesus, ofta vet jag inte vad jag skall be om eller hur jag skall be. Du känner mitt innersta. Läs min bön där och ge mig ord att tacka dig med.

Ta ett steg
Ring till någon du inte har pratat med på länge och som du är på väg att tappa kontakten med.


Fredag
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. 
Romarbrevet 12:12-14

En viktig del av bönens praktik är att be för andra. Jesus – och Paulus här – säger att vi skall be för dem som är fientligt inställda. Vi skall välsigna och inte förbanna dem.

När välsignade du en annan människa senast?

Be
Be din egen bön och nämn en eller två personer som du har svårt för. Be att Gud välsignar dem idag.

Ta ett steg
Skriv ner namnen på ett par människor som du vill be för de närmaste veckorna.


Lördag
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. 
Kolosserbrevet 3:12-16

”Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andliga sånger.” De kanske gjorde så på Paulus tid, men… Ja, poängen är tydlig. Vi behöver varandra när vi skall lära oss att tro och leva i tro. Vi behöver den kristna gemenskapen och inte minst en god vän att tala med.

Be
Gud, låt hela min uppmärksamhet vara riktad till dig, så du kan vara kärlekens och barmhärtighetens Gud för mig och genom mig.

Ta ett steg
Nästa gång du möter en yngre människa eller en som är ny i tron, ta dig tid för att lyssna och fråga hur det går med att läsa Bibeln, be, vara en del av gemenskapen och leva rättfärdigt.


Söndag
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. 
Johannesevangeliet 16:12-14

Jesus säger till sina lärjungar hur de skall leva framöver och hur den Helige Ande är parakletos – det betyder en som är tillkallad för att vägleda och ge råd.

Be
Kom Helige Ande
Sanningens och vishetens Ande
Lär mig att lära framför att lära ut
Lär mig att gripas framför att begripa

Ta ett steg
Be idag tillsammans med din familj eller andra du lever nära. Be fritt om det som ligger på era hjärtan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar