fredag 9 augusti 2013

Himlen på glänt: daglig läsning vecka 5


- tro är att leva med himlen på glänt och bägge fötterna på jorden

Läs gärna introduktionstexten till veckans läsning. Du hittar den till vänster i menyn. Du kan också lyssna till Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, när han i denna predikan inleder veckans tema. Där hittar du också veckans läsningar nedladdningsbara. 


Steg i tro
  • Tänk på din umgängeskrets, vänner och kollegor. Är det någon som behöver att du hjälper, visar väg, är barmhärtig?
  • Har du i Hjärtats språk upplevt något som kommer att ändra ditt sätt att leva på? Skriv ner det och sätt upp lappen på ett ställe där du ofta ser den och håll fast vid dina nya steg.
  • Gör avtal med andra om att träffas och samtala om era steg i livet, i en hemgrupp och/eller med en medvandrare.
  • Att ta nya steg är inte över i och med Hjärtats språk. Vi vill gärna inspirera dig till nya och flera steg. Därför kommer du fortsätta hitta utmaningar, hjälp och inspiration på www.detgenerosalivet.blogspot.seMåndag
Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. 
Mika 6:6-8

Det finns flera påståenden i Bibeln som kokar ner det Gud vill med oss till något som är överskådligt. Sådant är ett ord som Mika 6:8.

Överväg följande tre påståenden i förhållande till ditt liv: 
  • Gör det rätta
  • Lever i kärlek
  • Håller dig troget till din Gud 
Be
Herre,
fräls oss från fruktan till kärlek
från tomhet till mening
från stolthet till ärlighet
Så vi ser ditt ansikte i alla människor
och så att vi – som Kristus
älskar både vän och fiende

Ta ett steg
Skriv ner Mika 6:8 på ett papper och sätt upp det på kylskåpet eller på spegeln i ditt badrum den kommande veckan.


Tisdag
Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag… så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen. 
Filipperbrevet 2:1-2, 15

Läs bibelordet långsamt flera gånger.

Vad talar till dig?

Vilket steg leder det dig till att ta idag?

Be
Gud, jag längtar efter att vara ditt barn
som finner tröst hos Kristus
som finner uppmuntran genom kärlek
och gemenskap genom den Helige Ande
så jag kan älska och visa medkänsla

Ta ett steg
Ta de steg som läsningen lett dig till.


Onsdag
Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.' 
Matteusevangeliet 25:35-40

Vi har talat om att älska det som Gud älskar. Idag vill vi vända tanken, nämligen att vi också behöver lära oss att gråta över det som Gud gråter över.

Gud är kärleken och var och en som älskar kommer också att lida. För när den vi älskar lider, lider vi också själva.

Ta ett par minuter till att tänka kring Guds passion.

Be 
Låt mig älska det som du älskar
gråta över det som du gråter över
och leva med din passion.

Ta ett steg
Fråga en kollega eller granne hur de har det, och ta dig tid för att lyssna till svaret. 


Torsdag
Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling – jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester, de har blivit en börda för mig, som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.
Jesaja 1:13-17

Det är skillnad mellan rättfärdighet och att färdas rätt.

Den grekiska gudinnan för rättfärdighet hade en bindel för ögonen och en vågskål i handen. Hon skulle döma med millimeterrättvisa.

Gud har en annan måttstock för han är ”den Gud som ser”, och han är med lidelse upptagen av det sanna och rätta.

Be
Gud, jag vill idag sträva efter att färdas rätt
och se, som du ser.

Ta ett steg
Be Vår Fader fem gånger idag, kl 9, 12, 15, 18 och 21.


Fredag
Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: ”Herre, skall du tvätta mina fötter!” Jesus svarade: ”Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det." 
Johannesevangeliet 13:14-17
                                                                                                    
Har vi kristna ofta varit mer upptagna med att fira det Jesus gjorde än att göra som han gjorde?

Vi tänker oss inte till ett nytt sätt att leva på. Vi lever oss till ett nytt sätt att tänka på.

Be
Välsignad vare du, Gud
Som var dag böjer dig ner till mig
och visar mig ett nytt sätt att leva på

Ta ett steg
Gör något idag som du har skjutit upp eller försökt undvika en längre tid.


Lördag
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” 
Johannesevangeliet 13:34-35

I ljuset av dessa veckors läsning och arbete med tron, vad betyder det som Jesus säger här för dig?

Använd en stund för att reflektera över:
  • Vad tar jag med mig?
  • Vad har jag lärt mig om Gud och om mig själv?
Be
Herre, ge mig att kunna älska människor
att jag får se dem med dina ögon
och möta dem med din kärlek

Ta ett steg
Laga till en måltid och dela den med andra.


Söndag
En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” 
Markusevangeliet 12:28-31
Då Jesus blev tillfrågad om vad som var det viktigaste svarade han utan tvekan: ”Du skall älska Gud och du skall älska din nästa.”

Det är vägen till ett balanserat liv: att leva sant i förhållande till Gud, andra och dig själv.

Välsigna
Därför välsignar jag dig
I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn
Må Gud ge dig att dricka av sin bägare
må solen lysa klart över dig
och må natten ge dig vila
och när du kommer till hans hus
må dörren stå på vid gavel
så du kan gå in till din glädje
I Jesu namn
Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar