söndag 17 februari 2013

Festvecka: daglig läsning

- om att känna Gud


Denna veckas läsning avslutar serien Hjärtats språk med en text om bönen Vår Fader. Varje dag tar läsningen en av delarna från bönen som utgångspunkt. Du hittar också en kort introduktionstext till denna läsning, som bygger på att man i sin grupp kan ordna en fest. Du hittar denna till vänster i menyn.

När denna vecka är över vill vi uppmuntra dig att fortsätta utveckla en nära relation till Gud genom att läsa texter och be. Ett sätt kan vara att låta ett ledord, som du särskilt vill be och leva utifrån, följa med dig under en tid. På församlingen Livsglädje Landskronas hemsida hittar du förslag på bibeltexter för dessa ord: Barmhärtighet, Förlåtelse, Förtröstan, Generositet, Mod, Tålamod och Ödmjukhet. I denna predikan i Livsglädje, som tar sin utgångspunkt i Johannesevangeliet 12, berör Håkan Kenne, pastor i församlingen, bl a detta och möjligheten att under perioden pröva att ge Gud utrymme att beröra livet. Predikan inledde tiden fram till påsk 2013, den tid som också kallas för fastan.  


Måndag
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” 
Uppenbarelseboken 21:1-4

Om man vill få igång ett samtal på en fest skall man bara fråga de andra runt bordet vad som styr våra liv: arv eller miljö?

Arv och miljö håller oss kvar i det som var. I tron på Gud hålls vi fast vid det som skall komma: En värld utan död, sorg, smärta – och det styr våra steg i nuet. 

Denna vecka skall vi fokusera på bönerna i Vår Fader. Den första bönen uttrycker den tätaste relationen vi kan föreställa oss mellan Gud och oss. 

Be
Vår Fader, du som är i himlen

Ta ett steg
Försök att göra något som kräver en fysisk ansträngning av dig; en löptur, ett besök på gymmet eller något annat som får dig att svettas och din puls att öka. Se till att du märker att du behöver din kropp idag. 


Tisdag
Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.” 
Jesaja 58:6-9

Jesaja uttrycker vad det är som Gud vill för våra liv. Att låta Guds namn bli helgat betyder att det som Gud vill händer. Det handlar inte om att bygga stora katedraler eller känna sig berörd av de fromma orden, utan mer om ”att du lossar orättfärdiga bojor, befriar de förtryckta, och delar ditt bröd med den hungrige.” 

Be
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 

Ta ett steg
Låt andra gå före dig i kön idag, ge dem plats – och ge dig själv lite mer tid. 


Onsdag
Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning… Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. 
5 Moseboken 30:15-16, 19

Tro är en väg att gå på och ett sätt att leva på. Idag sägs det så starkt, att det handlar om ett val mellan liv och död. 

Gud vill att vi skall välja livet och vi står inför det valet varje dag. 

Be 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Ta ett steg
Läs en tidning eller se ett nyhetsprogram. Be om att Guds vilja skall ske. 


Torsdag
Två saker ber jag dig om, neka mig dem aldrig till min död: håll falskhet och lögn ifrån mig, och gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd, gör mig varken så mätt att jag förnekar dig och säger: ”Vem är Herren?” eller så utblottad att jag stjäl och kränker min Guds namn. 
Ordspråksboken 30:7-9

En gammal kristen praktik är att öva sig i förnöjsamhet. 

Ordspråksboken råder oss att varken söka rikedom eller fattigdom, utan att ”äta det som tillkommer oss.”

Är det detta som ligger i bönen om det dagliga brödet?

Vad betyder det för hur vi umgås med pengar, karriärer och ambitioner?

Be 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 

Ta ett steg
Tillbringa en stund i tystnad idag. Lyssna efter Gud i stillheten. 


Fredag
Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. 
Jakobsbrevet 1:22-25

Ibland kan det kännas som att det är stor skillnad mellan den kyrklighet vi möter på söndag och den verklighet som vi möter på måndag morgon. 

Jakob utmanar oss att komma ihåg att vi är en och samma person. Därför skall vi ta vår kyrklighet med in i verkligheten och verkligheten med in i kyrkligheten. 

Be
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Ta ett steg
Sänd en uppmuntrande hälsning till någon som behöver uppmuntran, eller lägg ett liten kärleksfull hälsning på en lapp i dina barns skolväska. 


Lördag
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. 
Kolosserbrevet 3:12-13

Det är intressant att bönen om att inte bli frestad står precis efter bönen om att förlåta.

Det kan vara en stor frestelse att inte förlåta, för att istället söka hämnd eller bära på bitterhet. 

Men har du tänkt på att när vi inte förlåter låter vi andras fel bestämma över vår glädje? Att förlåta är däremot att sätta någon fri och efteråt upptäcka att det är oss själva som vi har befriat. 

Be
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 

Ta ett steg
Välj en person i din grupp och be för denna tre gånger under dagen. 


Söndag
Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. 
Matteusevangeliet 13:44-45

Det är många som gärna vill ta åt sig äran. Här är historien om två människor som hittar det som är värt allt. 

Be 
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. 

Ta ett steg
Ge något, som har stor betydelse för dig, vidare till någon annan idag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar