fredag 9 augusti 2013

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

- om trons olika dimensioner

Läs gärna introduktionstexten till veckans läsning. Du hittar den till vänster i menyn. Du kan också lyssna till Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, när han i denna predikan inleder veckans tema. Där hittar du också den dagliga läsningen nedladdningsbar. 


Steg i tro denna vecka

  • Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud, axlar, knä och tå.
  • Sjung sången ”Huvud, axlar, knä och tå”, tills din arbetsgivare ber dig gå hem eller tills den du lever med ber dig sova på soffan.
  • Börja varje dag i denna vecka med Jesusbekännelsen: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”
  • Överväg vilka personer som du har villkorslös tillit till – och varför det är så.


Måndag
Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för det onda. I vår tro på Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi här föreskriver. Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet. 
2 Thessalonikerbrevet 3:3-5

En av de saker som ofta blir sagt om Gud är att det går att lita på Gud, att Gud är trofast.

Vad betyder det för dig att tro är trofasthet?

Be
Gud, låt mig idag vara trogen mot dig
i allt vad jag gör
i allt vad jag är

Ta ett steg
Ge dig själv möjligheten att vara ensam i minst en timme idag. Använd tiden till att reflektera över ditt förhållande till Gud och dina närmaste.


Tisdag
Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. 
Efesierbrevet 3:16-19

Vad innebär det för dig att bli helt uppfylld av allt det som ryms i Gud?

Be
Gud, låt mig idag ge rum för
det, jag skall ge rum för
dem, jag skall ge rum för
Gud, låt mig i dag släppa taget om
det, jag inte skall
dem, jag inte skall

Ta ett steg
Skriv ner de tre viktigaste sakerna som kännetecknar din tro på Gud.


Onsdag
Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far, som det står skrivet: Jag har gjort dig till fader till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: Så talrik skall din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft – han var omkring hundra år gammal – och att Saras moderssköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. 
Romarbrevet 4:16-21

Tro är också att ha tillit till Gud – precis som Abraham som i hopp trodde att Guds löften skulle bli verklighet.

Motsatsen till att tro på Gud är inte att tvivla utan att vi ger upp Gud.

Både tro och tvivel är uttryck för att vi inte har gett upp Gud.

Hur uttrycks din tillit till Gud?

Be
Herre, hos dig är det liv
Därför vill jag idag lyssna till dig

Ta ett steg
Öva dig i att visa andra tillit – din partner, dina barn, din kollega.


Torsdag
Nåd och frid från Gud fadern och herren Jesus Kristus. Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, det finns det goda skäl till, ty er tro växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.
2 Thessalonikerbrevet 1:2-4

Ibland kan vi tala om tro som om den alltid är en fast storhet. Ett samlat paket som man skall köpa. Ett paket som inte förändras eller ändras med tiden.

Men Paulus talar om tron som något som växer, utvecklas och som med tiden slår rot i våra liv och blir synlig.

Hur har din tro växt genom livet?

Be
Gud, låt ditt ljus lysa över mitt liv idag
Gud, låt ditt ljus lysa genom mitt liv idag

Ta ett steg
Skriv upp namnen på tre personer som har haft betydelse för din trosutveckling intill nu. Hur har de påverkat dig och varför? Be för dem.


Fredag
Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar: ”Har du tro?” – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. 

Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.
Jakobsbrevet 2:14-18, 26

För Jakob, som skriver så här i sitt brev, är tron mycket konkret. Han säger rätt ut, att tro och gärningar inte kan skiljas från varandra.

Vad säger ditt liv om din tro?

Be
Gud, lär mig idag att be med mina händer
så allt jag gör med dem, är till din ära
Gud, lär mig idag att be med mina pengar
så allt jag förbrukar, är till människors gagn

Ta ett steg
Här är en utmaning: Ät bara ett mål mat idag – ris eller bönor – och ge pengarna du sparar, till nödhjälp.


Lördag
Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt.
Du öppnar vägen när jag är trängd.
Visa mig nåd och hör min bön.
Ni mäktiga, hur länge skall ni skymfa
min heder, älska tomhet och bruka lögn?
Ni skall veta att Herren har varit förunderligt god mot mig,
han hör när jag ropar till honom.
Upprörs ni, så synda inte.
Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!”
Ge rätta offer, förtrösta på Herren.
Många säger: ”Vem kan ge oss lycka?”
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.
Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd.
Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet.
Psalm 4

Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Så beskriver psalmen förhållandet till Gud.

En av de återkommande bilderna i Psaltaren är Gud som tillflyktsplatsen vi skall söka.

På vilket sätt är Gud din tillflyktsplats?

Be
Herre, lär mig
att lägga all min oro,
alla mina bekymmer ifrån mig
för i din närhet saknar jag ingenting
Lär mig att lägga all min oro
alla mina bekymmer ifrån mig
för jag har allt – med dig, min Gud

Ta ett steg
Pröva att läsa en hel bibelbok från början till slut – du väljer själv vilken.


Söndag
Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek. Ni kom bra i väg. Vem har nu hejdat er, så att ni inte lyssnar till sanningen? 
Galaterbrevet 5:4-7

Vi strävar alla efter sanningen, men tron lär oss att den inte är i en bok eller i en kyrka – tvärtom är sanningen en person, Jesus.

Tro är att ha ett förhållande till Jesus.

Vem eller vad hindrar dig att följa Jesus?

Be
Bönen här nedanför kallas Jesusbönen och det är en god idé att be den många gånger, eventuellt i takt med din andning.

Medan du andas in:
Herre, Jesus Kristus
Guds Son
Medan du andas ut:
förbarma dig över mig

Ta ett steg
Städa upp och gör rent på ett ställe du annars aldrig förr har gjort något åt i ditt hem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar