fredag 9 augusti 2013

Hjärtavdelningen: daglig läsning vecka 1


- om att ha ett öppet hjärta för Gud och för vår nästa


Läs gärna introduktionstexten till veckans läsning. Du hittar den till vänster i menyn. Du kan också lyssna till Emanuel Nielsen, pastor i Livsglädje Landskrona, då han i denna predikan inleder veckans tema. Där hittar du också den dagliga läsningen för denna vecka nedladdningsbar. 

Steg i tro denna vecka
  • Läs texten om Andlig dagbok här på bloggen och planera för hur du vill forma din tid med Gud.
  • Starta din dag med denna bön: "Gud idag vill jag leva med ett öppet hjärta för dig och för andra."
  • Sluta din dag med att överväga om du har levt dagen med ett öppet eller stängt hjärta. Tacka Gud för att det är en ny dag imorgon.
  • Om du har kört över en annan människa för att ditt hjärta var hårt och fördömande, så vid första möjlighet, gå till honom eller henne och be om förlåtelse och upplev hur du själv blir fri.
  • Överväg ditt liv i förhållande till Gud, din familj, din nästa, församlingen. Är det ett särskilt steg som denna veckas läsning, bön, övervägningar och samtal har utmanat dig till att ta i en eller flera av dessa relationer?


Måndag
"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” 
Matteusevangeliet 11:28-30

Välkommen till första dagen i Hjärtats språk

Varje dag får du en kort bibeltext, en liten reflektion, en bön och ett förslag på ett konkret steg du kan ta.

Första dagen börjar med vila. Då Gud hade skapat världen började han med en vilodag. Sådan är Guds rytm. Innan vi gör oss förtjänta av något möter Gud oss med sin vila och frid. Många är osäkra på hur de finner vila. Vi har svårt med att gå ner i tempo, och ibland kan vi vara rädda för vad som händer om vi gör det.

  • När vilar du? 
  • Hur ofta vilar du? 
  • Hur vilar du?

Be
Herre lär mig att finna vila i dig.

Ta ett steg
Gör något idag som du riktigt njuter av och som du normalt inte ger rum för.Tisdag
”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv." 
Matteusevangeliet 22:37-39

Älska är ett verb precis som gå, hoppa och springa. Kärlek är inte bara en känsla, det är något vi gör, en handling och kanske även ett sätt att leva på.

Be, gärna flera gånger så orden blir Hjärtats språk
Gudomlige Mästare,
låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad,
som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd,
som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad,
som att älska.

Ta ett steg
Vem kan du trösta, förstå eller älska idag? Ring, skriv ett brev eller gör något oväntat gott för någon annan.Onsdag
”Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss." 
1 Johannesbrevet 4:11-12

Kärlek är inte en känsla det är ett beteende. Därför ger det mening att tala om att det är en plikt att älska.

Om kärlek är en plikt och det har något med ditt beteende att göra - är det då något du tänker att du skall göra i förhållande till en annan människa idag?

Be 
Idag Gud,
var i mig.
Idag Gud,
var med mig.
Idag Gud,
vill jag komma ihåg att du älskar mig.
Idag Gud,
hjälp mig att älska.

Ta ett steg
Finns det något litet i ditt dagliga liv som har stor betydelse för dem du älskar? Gör det för dem idag!Torsdag
”Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: ”Abba! Fader!” 
Galaterbrevet 4:6

Även då vi tror att vi har stängt av våra liv från Gud, bor Jesu ande i våra hjärtan och hjälper oss med att öppna oss för Gud igen. Djupt inne i varje människa finns en - ofta omedvetet - drivkraft till att lära känna Gud.

Be - gärna flera gånger
Öppna mitt hjärta för dig Gud
Kom fyll mitt inre med ljus
Öppna mitt hjärta för dig Gud
Kom fyll mitt inre med ljus

Ta ett steg
Ställ klockan på din mobil på ringning varannan timme idag och låt det bli en påminnelse om att Gud älskar dig. Be varje gång den korta bön du precis har bett.Fredag
"Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.” 
1 Johannesbrevet 4:19-21

Vi kan inte separera vårt förhållande till Gud från hur vi förhåller oss till andra människor. Vi kan inte stänga våra hjärtan för vår nästa, men samtidigt ha ett öppet hjärta för Gud. Stänger vi våra hjärtan för vår nästa är det också stängt för Gud. Öppnar vi våra hjärtan så får det vara både för Gud och människor.

Be
Herre, jag kommer fram inför dig.
Jag vill inte gömma mig mera.
Jag kommer fram för att möta dig,
i den person jag har varit arg på länge,
i den person som har gjort mig illa.
Låt mig bli förvandlad av mötet med dig.

Ta ett steg
Besluta dig för att förbättra ditt förhållande till en person som du har haft det svårt med. Börja med att be för henne eller honom varje dag den närmaste tiden och nästa gång du möter denne så möt henne eller honom med vänlighet.


Lördag
"Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." 
Matteusevangeliet 6:19-21

Vi säger det motsatta: att det vi är intresserade av är vi också villiga att betala för.

Vad betyder det för dig att Jesus vänder det upp å ner och säger: Där du använder dina pengar, där är också ditt hjärta.

Be
Jesus, med dig vill jag glädja mig över allt det vardagliga som möter mig,
över fåglarnas sång,
barnets leende,
smaken av min måltid,
den kalla, svalkande drycken,
dagens arbete och nattens vila.

Ta ett steg
Ring eller skriv till någon som du värdesätter och berätta hur han eller hon berikar dig.Söndag
"Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne."
Psalm 51:8-14

Bön och handling hör ihop. Vi bör inte be om något vi inte själva är villiga att leva. När vi ber Gud öppna våra hjärtan, får vi själva vara villiga att öppna det.

Be - gärna flera gånger
Gud, välsigna himlen över mig,
jorden under mig,
din bild i mig,
dagen som ligger framför mig.

Ta ett steg
Öva dig i att göra allting lite långsammare, tala långsammare, ät långsammare, gå långsammare, kör långsammare - hur påverkar det dig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar